Wojciech Łopaciński - hotelarz z pasją
Wojciech Łopaciński - doradztwo hotelowe
DoświadczenieReferencjePublikacjeOfertaKontakt


 
 

Audyt hotelu

Z definicji audyt (a więc i audyt hotelu) jest przeprowadzany w celu upewnienia się, co do oceny funkcjonowania systemu, struktury czy organizacji. Mój audyt hotelu polega na ocenie przez kompetentny i niezależny zespół audytujący czy audytowany hotel spełnia wymagania. Zespół audytujący składa się z jednego lub więcej audytorów.

 

Jako profesjonalista branżowy, mogę fachowo skontrolować hotel. Znając organizację pracy obiektu hotelowego, najczęściej spotykane problemy w polskich hotelach i mankamenty obsługi ocenię Wasz hotel, wskazując jego mocne i słabe strony.

Audyt hotelu w mojej ofercie, to rozszerzona usługa Mystery Guest hotelu. Audytor przyjeżdża niezapowiedzianie do hotelu i ocenia poziom obsługi. Tajemnicza kontrola trwa jeden lub dwa dni. Następnie, już po oficjalnym zdemaskowaniu przez zarząd hotelu celu wizyty, audytor spotyka się z kierownikami działów oraz wybranymi pracownikami hotelu, w celu wywiadu.

Audyt hotelu kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. W raporcie zostaje omówiony aktualny poziom świadczonych usług oraz ewentualne sugestie na przyszłość.| Doświadczenie | Referencje | Publikacje | Oferta | Kontakt | English | Podróże
Copyright © 2009 Studio Reklamy ADGRAPE.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wojciech Łopaciński - doradztwo hotelowe.