Wojciech Łopaciński - hotelarz z pasją
Wojciech Łopaciński - doradztwo hotelowe
DoświadczenieReferencjePublikacjeOfertaKontakt


 
 

Biznesplan

Przygotowując biznes plan opracuję dla Państwa wszelkie dokumenty finansowe, które staną się podstawą dalszych działań. Opracowany przeze mnie biznes plan może zawierać:

1. Ocenę potencjału wraz analizą obiektu hotelowego w wybranym przez Inwestora standardzie z szczególnym uwzględnieniem:

1.1. Lokalizacji,
1.2. Standardu hotelu w porównaniu do innych obiektów usytuowanych w okolicy
1.3. Usług hotelowych,
1.4. Usług gastronomicznych,
1.5. Usług towarzyszących jak – konferencje, imprezy okolicznościowe, SPA, basen, wynajem powierzchni dla potrzeb handlu, usług, biur.

2. Analizę podaży konkurencyjnych usług hotelowych w Polsce i okolicy

2.1. Liczby i lokalizacji przedsięwzięć konkurencyjnych,
2.2. Oferowanego standardu w stosunku do kategoryzacji,
2.3. Wielkości analizowanych hoteli w tym: ilość, powierzchnie i struktura jednostek mieszkalnych,
2.4. Usług gastronomicznych,
2.5. Usług towarzyszących,
2.6. Cen jednostek mieszkalnych,
2.7. Cen wszystkich rodzajów usług, w tym konferencji, imprez okolicznościowych, SPA, basenów, wynajmu powierzchni dla potrzeb handlu, usług, biur,
2.8. Stopnia wykorzystania bazy hotelowej dla wszystkich rodzajów usług,
2.9. Plany rozwoju i budowy hoteli o bezpośrednim oddziaływaniu konkurencyjnym.

3. Analizę czynników kształtujących wielkość i charakter popytu na usługi hotelarskie, w rozbiciu na:

3.1. Trendy ogólne,
3.2. Strukturę ruchu przyjazdowego i turystycznego,
3.3. Prognozy ruchu turystycznego dla regionu (np. w kontekście budowy nowych połączeń autostradowych).
3.4. Prognozowane zapotrzebowanie na poszczególne produkty – rodzaje usług.

4. Założenia do analizy opłacalności budowy hotelu:

4.1. Wskazanie optymalnego wykorzystania powierzchni dla poszczególnych centrów (np.: wielkość powierzchni hotelowej i biurowej, liczba i powierzchnia jednostek mieszkalnych, powierzchnia lokali użytkowych, powierzchnia, powierzchnia i liczba miejsc dla gastronomii, powierzchnia dla usług towarzyszących w poszczególnych rodzajach),
4.2. Koszty budowy i wyposażenia obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
4.3. Prognozy w układzie miesięcznym liczby gości / klientów – popytu (w liczbach jednostek sprzedaży – miejsca noclegowe, m2, klientów gastronomii, itp) na produkty oferowane przez hotel
4.4. Analiza i propozycja jednostkowych, efektywnych cen sprzedaży (stawek) na oferowane produkty (np. w zł: za jednostkę mieszkalną, średni wpływ od klienta gastronomii, m2 wynajmowanej pow., SPA, basen, miesięczny wpływ od usługodawców usług towarzyszących, itp.),
4.5. Wykorzystanie usług gastronomicznych i pozostałych,
4.6. Określenie centrów zysków i centrów kosztów dla poszczególnych działalności.
4.7. Określenie kosztów dla poszczególnych działalności oraz prognoza ich wysokości w układzie miesięcznym wraz z wyróżnieniem kosztów stałych i zmiennych.

5. Analizę opłacalności funkcjonowania hotelu, w tym:

5.1. Analiza opłacalności działalności ze wskazaniem centrów zysków i kosztów w podziale na:
5.1.1. Hotel,
5.1.2. Usługi gastronomiczne,
5.1.3. Usługi pozostałe.
5.2. Analiza opłacalności projektu wraz z analizą wrażliwości.

Zapraszam do współpracy przy tworzeniu biznes planu. | Doświadczenie | Referencje | Publikacje | Oferta | Kontakt | English | Podróże
Copyright © 2009 Studio Reklamy ADGRAPE.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wojciech Łopaciński - doradztwo hotelowe.